20131013 VFR OPS 碧海白沙夏威夷 团友 截图集

不多说什么我是N624CK,唯一的X-Plane机组,上图post-47-0-04649700-1381676446_thumb.pngpost-47-0-64988900-1381676950_thumb.pngpost-47-0-19018000-1381677480_thumb.pngpost-47-0-52091600-1381677688_thumb.png

post-47-0-28691800-1381676628_thumb.png

XP地景真不错,地面的公路汽车都清晰可见,赞!!

 

 

有趣的是,大家全部飞完降落在火奴鲁鲁国际机场之后,机场上了一个地面管制,让我们联系他,我们只好告诉他我们都飞完结束了,他肯定后悔起床晚了,呵呵

fsx 2013-10-13 20-33-22-55.png

 

fsx 2013-10-13 20-43-27-54.png

 

fsx 2013-10-13 20-46-35-34.png

 

fsx 2013-10-13 21-06-18-59.png

 

fsx 2013-10-13 21-12-22-02.png

 

fsx 2013-10-13 21-42-46-75.png

 

fsx 2013-10-13 21-46-49-79.png

 

fsx 2013-10-13 21-47-33-30.png

 

fsx 2013-10-13 21-48-50-27.png

 

 

HC的图片总是很漂亮

赞啊