Hanming Zu---1287729---塔台管制员S2

恭喜学员 Hanming Zu 通过理论和实践考核,获得S2塔台管制员级别!

 

Well done!

祝贺祝贺

来报到了!感谢大家的支持!

好评好评,欢迎新成员!

恭喜,欢迎新S2

好久没发N E了

 

N E!

恭喜 Hanming Zu!

 

级别已调整!

W→E

N E!

祝贺!

 

NE的越来越高级了!

赞一个,素质挺好,本来都准备下线了,硬是看着我飞完五边起落再下

恭喜呀!

 

越来越多管制员了!

恭喜!支持!