FS2Crew NGX特情插件宣传视频

http://v.youku.com/v_show/id_XNTE1MTc3NzQw.html

 

 

 

 Emergency NGX for FS2Crew PMDG 737 NGX 带来Boeing 737NG特情处置的模拟。

 

将通过麦克风下达指令、执行检查单等等,此外还添加了多国语言包

 

 

详情可以访问FS2Crew 网站http://www.fs2crew.com/cart/products/FS2Crew%3A-Emergency-NGX%21.html